عكس تصویر تصاویر پیچك ، بهاربیست Www.Bahar-20.com
به نسیمی همه راه به هم می ریزد


كی دل سنگ تو را آه به هم می ریزد
  

سنگ در بركه می اندازم و می پندارم


با همین سنگ زدن ، ماه به هم می ریزد


عشق بر شانه هم چیدن چندین سنگ است


گاه می ماند و نا گاه به هم می ریزد


انچه را عقل به یك عمر به دست آورده است


دل به یك لحظه كوتاه به هم می ریزد


آه یك روز همین آه تو را می گیرد 


گاه یك كوه به یك كاه به هم می ریزد


نوشته شده در تاریخ شنبه 1 اسفند 1388    | توسط: solma    | طبقه بندی: شعر عاشقانه،     نظرات()