1- آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود كه همه‌ی انسان‌ها برابرند. (مارتین لوتر‌كینگ)

2- بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی كنی. (رودی)

3- قطعاً خاك و كود لازم است تا گل سرخ بروید. اما گل سرخ نه خاك است و نه كود (پونگ)

4- بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و درانسان چیزی بزرگتر از فكر او. (همیلتون)

5- عمر آنقدر كوتاه است كه نمی‌ارزد آدم حقیر و كوچك بماند. (دیزرائیلی)

6- چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است. (امرسون)

7- به نتیجه رسیدن امور مهم ، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر كوچك بستگی دارد. (چاردینی)
8- آنكه خود را به امور كوچك سرگرم می‌كند چه بسا كه توانای كاهای بزرگ را ندارد. (لاروشفوكو)

9- اگر طالب زندگی سالم و بالندگی‌رو می باشیم باید به حقیقت عشق بورزیم. (اسكات پك)

10- زندگی بسیار مسحور كننده است فقط باید با عینك مناسبی به آن نگریست. (دوما)

11- دوست داشتن انسان‌ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است. (اسكات پك)

12- عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. (اسكات پك)

13- ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده كه خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت كنیم. (اسكات پك)

14- جهان هر كس به اندازه ی وسعت فكر اوست. (محمد حجازی)

15- هنر كلید فهم زندگی است. (اسكار وایله)

16- تغییر دهنرگان اثر گذار در جهان كسانی هستند كه بر خلاف جریان شنا می‌كنند. (والترنیس)

17- اگر زیبایی را آواز سر دهی ، حتی در تنهایی بیابان ، گوش شنوا خواهی یافت. (خلیل جبران)

18- روند رشد، پیچیده و پر زحمت است و در درازای عمر ادامه دارد. (اسكات پك)

19- در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی. (آرنت)

20- برای آنكه كاری امكان‌پذیر گردد دیدگان دیگری لازم است، دیدگانی نو. (یونك)

21- شب آنگاه زیباست كه نور را باور داشته باشیم. (دوروستان)

22- آدمی ساخته‌ی افكار خویش است فردا همان خواهد شد كه امروز می‌اندیشیده است. (مترلینگ)

23- اگر دریچه های ادراك شسته بودند،انسان همه‌ چیز را همان گونه كه هست می‌دید:بی‌انتها. (بلیك)

24- برده یك ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادی كه به او كمك می‌كنند. (بردیر فرانسوی)

25- هیچ وقت به گمان اینكه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید كه همیشه وقت كم و كوتاه است. (فرانكلین)

26- نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلكه فقط باید سعی كنی خسته آور نباشی. (هیلزهام)

27- هر قدر به طبیعت نزدیك شوی ، زندگانی شایسته تری را پیدا می‌كنی. (نیما یوشیج)

28- اگر زمانی دراز به اعماق نگاه كنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند. (نیچه)

29- زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست. (ورنر هفته)

30- برای كسی كه شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد. (اشنباخ)

31- تفكر در باب خوشبختی ، عشق ، آزادی ، عدالت ، خوبی و بدی، تفكر درباره‌ی پرسش‌هایی كه بنیاد هستی ما را دگرگون می‌كند. (ادگارمون)

32- «عقلانیت باز» آن عقلانیتی است كه فراموش نمی‌كند كه «یكی» در «چند» است و «چند» در «یكی». (ادگارمون)

33- آرامش،زن دل‌انگیزی است كه در نزدیكی دانایی منزل دارد. (اپیكارموس)

34- هیچ چیزدر زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. (باخ‌من)

35- تنها آرامش و سكوت سرچشمه‌ی نیروی لایزال است. (داستایوفسكی)

36- با عشق،زمان فراموش می شود و با زمان هم عشق.

37- علت هر شكستی،عمل كردن بدون فكر است. (الكس‌مكنزی)
38- من تنها یك چیز می‌دانم و آن اینكه هیچ نمی‌دانم. (سقراط)

39- دانستن كافی نیست،باید به دانسته ی خود عمل كنید. (ناپلئون هیل)

40- تپه‌ای وجود ندارد كه دارای سراشیبی نباشد! (ضرب‌المثل ولزی)

41- خداوند،روی خطوط كج و معوج، راست و مستقیم می‌نویسد. (برزیلی)

42- تو ارباب سخنانی هستی كه نگفته‌ای،ولی حرفهایی كه زده‌ای ارباب تو هستند. (ضرب‌المثل تازی)

43- تا زمانیكه امروز مبدل به فردا شود انسان‌ها از سعادتی كه در این دم نهفته است غافل خواهند بود. (ضرب‌المثل چینی)

44- بهتر است ثروتمند زندگی كنیم تا اینكه ثروتمند بمیریم. (جانسون)

45- اگر می‌بینی كسی به روی تو لبند نمی‌زند علت را در لبان فرو بسته ی خود جستجو كن. (دیل كارنگی)

46- شیرینی یكبار پیروزی به تلخی صد بار شكست می‌ارزد. (سقراط)

48- ضعیف‌الاراده كسی است كه با هر شكستی بینش او نیز عوض شود. (ادگار‌ آلن‌پو)

40- به جای اینكه به تاریكی لعنت بفرستی یك شمع روشن كن. (ضرب‌المثل چینی)

50- برای اینكه بزرگ باشی نخست كوچك باش. (ضرب‌المثل هندی)

51- برای اینكه پیش روی قاضی نایستی، پشت سر قانون راه برو. (ضرب‌المثل انگلیسی)

52- به كارهای زشت عادت مكن زیرا ترك آن دشوار است. (ضرب‌المثل فارسی)

53- مانند علما بنویس و مانند توده مردم حرف بزن. (ضرب‌المثل هندی)

54- بزرگترین عیب برای دنیا همین بس كه بی‌وفاست.(حضرت علی علیه‌السلام)

نوشته شده در تاریخ شنبه 1 اسفند 1388    | توسط: feryal    | طبقه بندی: مطالب جالب،     نظرات()